Daily Archives: August 23, 2007

Att bemästra ljuset

Att bemästra ljuset är det nog ingen som kan, förutom den som skapade det, men som fotograf måste man i alla fall försöka. I en perfekt värld skulle nog alla som fotografer vilja styra ljuset så att det passar precis för det tillfälle man fotograferar, men man får istället anpassa sig efter det ljus som...

View full post »

A r k i v
B l o g r o l l
F o l l o w   m e